KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT REMONTOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT REMONTOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT ZIEMNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT ZIEMNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT DROGOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT DROGOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT MELIORACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT MELIORACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH, ZABEZPIECZAJĄCYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH, ZABEZPIECZAJĄCYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI GAZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI GAZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI DESZCZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI DESZCZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOSZTORYSY INWESTORSKIE KOSZTORYSY INWESTORSKIE KOSZTORYSY OFERTOWE KOSZTORYSY OFERTOWE KOSZTORYSY POWYKONAWCZE KOSZTORYSY POWYKONAWCZE KOSZTORYSY UPROSZCZONE KOSZTORYSY UPROSZCZONE KOSZTORYSY ŚLEPE KOSZTORYSY ŚLEPE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIARY ROBÓT PRZEDMIARY ROBÓT OBMIARY ROBÓT OBMIARY ROBÓT WYCENY KOSZTÓW BUDOWY, REMONTÓW WYCENY KOSZTÓW BUDOWY, REMONTÓW KOSZTORYSOWANIE

Biuro Wycen i Kosztorysów Budowlanych "DALMAR" Marian Dulek zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji lub robotami remontowo-modernizacyjnymi. Kosztorysowanie jest najważniejszą działalnością naszej firmy. Biuro wykonuje również specyfikacje ogólne i techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów inwestycji budowlanych. Opracowania kosztorysowe i wyceny sporządzane przez Biuro dotyczą zarówno inwestycji dużych jak i małych np. domów jednorodzinnych i innych. Biuro Wycen i Kosztorysów Budowlanych "DALMAR" współpracuje z wieloma biurami projektowymi, firmami budowlanymi, inwestorami państwowymi i prywatnymi.

Kosztorysy budowlane opracowywane przez naszą firmę są zgodne z polskimi przepisami i normami. Kosztorysowanie wykonywane jest na programach komputerowych z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. Kosztorysowanie sporządzane jest na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót, które Biuro wykonuje na terenie budowy.

Sporządzane opracowania kosztorysowe cechuje terminowość ukończenia, wysoki poziom jakości, precyzja i konkurencyjność cenowa. Koszt wycen i kosztorysów budowlanych jest stosunkowo niski w odniesieniu do innych ofert rynkowych.

Zapraszamy do współpracy.

Marian Dulek.

Copyright © B.W. i K.B. "DALMAR" Marian Dulek, Gdańsk 2005-2015